Các đơn vị trực thuộc Sở

Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật của Thanh tra Sở năm 2018

(19/10/2018 07:41:36)

Ngày 27/9/2018, Thanh tra Sở ban hành Kế hoạch số 573/KH-TTS về triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018 của Thanh tra Sở GTVT. Chủ đề của Ngày Pháp luật năm 2018 là: Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu

Ban Tổ chức Tỉnh ủy cử Cán bộ dự sinh hoạt tại Chi bộ Bến xe Bình Thuận

(18/10/2018 15:57:32)

Thực hiện Thông báo số 137 -TB/BTCTU ngày 04/4/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc phân công cán bộ, công chức tham dự sinh họat chi bộ định kỳ trong các lọai hình tổ chức Đảng; ngày 10/10/2018 đồng chí Hoàng Nghĩa Vượng – Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tổ chức cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham dự cuộc họp tại chi bộ Bến xe Bình Thuận

Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bến xe Bình Thuận 9 tháng đầu năm 2018

(18/10/2018 15:54:56)

Ngày 10/10/2018, Bến xe Bình Thuận tổ chức cuộc họp giao ban quý 3/2018, đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2018; thành phần tham dự gồm: Ban Giám đốc; Trưởng, Phó các phòng nghiệp vụ và Trưởng, Phó các bến xe trực thuộc, đồng chí Nguyễn Minh Châu – Giám đốc chủ trì cuộc họp. Kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2018 về doanh thu: 8,469 tỷ đồng đạt 90,1% so với kế hoạch (8,469/9,4 tỷ đồng); lượt

Công tác phòng chống tham nhũng 09 tháng năm 2018 tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận

(18/10/2018 15:46:40)

Thực hiện theo Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Xác định công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ cấp thiết và thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, Ban Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận đã tích cực triển khai việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến từng cán bộ, viên chức của Trung tâm . Qua 09 tháng năm 2018

Kiểm tra việc thực hiện Quy định pháp luật về kê khai tài sản, thu nhập tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận

(18/10/2018 15:42:51)

Thực hiện Quyết định số 2935/QĐ-SGTVT ngày 21/08/2018 của Giám đốc Sở GTVT Bình Thuận về việc kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kê khai tài sản, thu nhập tại các đơn vị trực thuộc Sở GTVT Bình Thuận. Sáng ngày 30/08/2018, Tổ kiểm tra tiến hành làm việc với lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận

Phối hợp kiểm tra an toàn kỹ thuật và tra cứu thông tin phương tiện

(18/10/2018 15:40:41)

Ngày 21/09/2018, Cục Đăng kiểm Việt Nam nhận được văn bản số 3860/C08-P8 của Cục Cảnh sát giao thông đề nghị phối hợp kiểm tra an toàn kỹ thuật và tra cứu thông tin phương tiện trong việc triển khai kế hoạch số 3819/KH-C08-P8 tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý theo chuyên đề vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tập trung đối tượng

Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 09 tháng năm 2018 tại Trung tâm Đăng kiểm Xe cơ giới Bình Thuận

(18/10/2018 15:38:36)

Thực hiện công văn số 1574/SGTVT-PC&ATGT ngày 09/5/2018 của Sở Giao thông vận tải Bình Thuận về việc báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 09 tháng năm 2018 và nhiệm vụ 03 tháng cuối năm. Qua 09 tháng năm 2018, với sự quan tâm, chỉ đạo của Chi bộ, Ban Giám đốc, BCH Công đoàn cơ sở, toàn thể cán bộ, viên chức Trung tâm đã không ngừng nâng cao nhận thức và hành động của mỗi cá nhân trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị.

Hoạt động kiểm định xe cơ giới 09 tháng đầu năm 2018.

(18/10/2018 15:34:24)

Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/09/2018, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận đã kiểm định được 14.363 lượt phương tiện. Trong đó, đạt tiêu chuẩn ATKT & BVMT là 11.777 xe chiếm 81,99%, số lượt xe không đạt tiêu chuẩn ATKT & BVMT là 2.586 lượt xe chiếm 18,01%. - Tổng doanh thu thực hiện: 35.884 triệu đồng/KH: 34.640 triệu đồng đạt 103,59%. Trong đó: + Doanh thu KĐ được: 3.515 triệu

Công tác phổ biến giáo dục Pháp luật quý III/2018 tại Trung tâm Đăng kiểm

(18/10/2018 15:28:07)

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 18/KH-TTĐK của Trung tâm Đăng kiểm XCG Bình Thuận về Công tác phổ biến giáo dục Pháp luật năm 2018. Trong quý III/2018, Trung tâm Đăng kiểm đã tuyên truyền, phổ biến các Văn

Hoạt động 09 tháng năm 2018 của Công đoàn cơ sở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận

(18/10/2018 15:25:23)

Công đoàn cơ sở Trung tâm Đăng kiểm luôn nhận được sự quan tâm của Công đoàn Ngành GTVT Bình Thuận, đặc biệt là sự chỉ đạo và tạo điều kiện về mọi mặt của Chi ủy, Ban Giám đốc Trung tâm để CĐCS hoạt động có hiệu quả.

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech